نوشته‌ها

مراحل عارضه یابی

عارضه یابی سازمانی، نخستین گام برای رسیدن به سازمان سرآمد

در این مقاله عارضه یابی سازمانی به عنوان نخستین گام برای رسیدن به سازمان سرآمد توضیح داده می شود. سرآمد شدن یک سازمان، فرایند پیوسته ایست که با برنامه ریزی و هدف گذاری آغاز می شود و در طول مسیر با ارزیابی های مداوم با توجه به اهداف از پیش …
انتقال تکنولوژی
,

آشنایی با عارضه یابی و ارزیابی واحدهای صنعتی و انتقال تکنولوژی - برگزار شد

ثبت نام در دوره : شرکت رهنمون صنعت شیده برگزار می نماید: آشنایی با عارضه یابی و ارزیابی واحدهای صنعتی و انتقال تکنولوژی مخاطبین دوره: مدیران عامل، مدیران برنامه ریزی ، مدیران مالی و بازاریابی و فروش و فناوری اطلاعات مدت کارگاه…