نوشته‌ها

سمینار آموزشی - پکیج سرمایه گذاری
,

سمینار آموزشی "آشنایی با پکیج های سرمایه گذاری داخلی و خارجی" - رهنمون صنعت شیده

سه شنبه مورخ ١٠ اسفند، برای اولین بار در استان اراک با همکاری وزارت صنعت معدن و تجارت ، سازمان شهرکهای صنعتی ایران، اتاق بازرگانی ایران و به همت گروه رهنمون صنعت شیده کارگاه تخصصی تهیه پکیج های سرمایه گذاری برای شرکتهای ایراني توسط آکادمی دکتر پ…