نوشته‌ها

تحلیل فضای کسب و کار در سال 97 قیمت تمام شده

تحلیل فضای کسب و کار در سال 97 (بخش دوم) - کاهش قیمت تمام شده

تحلیل فضای کسب و کار در سال 97 (بخش دوم) - کاهش قیمت تمام شده در ادامه مطالب کسب و کار  رهنمون صنعت شیده ، بعد از انتشار بخش اول و بازخورد های بسیار مناسب دریافتی از آن دومین بخش آن در سایت قرار گرفت .همانطور که در قسمت اول توضیح داده شد بنگ…
تحلیل فضای کسب و کار در سال 97 عوامل اصلی

تحلیل فضای کسب و کار در سال 97 (بخش اول)

تحلیل فضای کسب و کار در سال 97  این مطلب اولین مطلب رهنمون صنعت شیده در سال 97 است ، همانطور که میدانید سال 97 با افزایش قیمت دلار وکاهش بودجه عمرانی و افزایش 20 درصدی حداقل دستمزد نیروی کار شروع شد لذا تغییر در فضای کسب و کار و محیط صنعت اجتناب ناپ…